Kontakt

Fryske Rymwurden is in projekt fan VOF Suskenko, it bedriuw fan Eline en Yvette de Koning.
Harren oare projekten binne:

www.hallofryslan.nl In twatalige site mei it online Frysk wurdboek en online staveringshelp, nijs, aginda en artikels.

www.wurdboek.nl in Fryske site mei online Frysk wurdboek, en online staveringshelp, foarbyldteksten en taaltips.

De Fryske rymwurden funksje is makke troch Wiebe Eling de Boer yn gearwurking mei Hindrik Sijens fan de Fryske Akademy

kontakt:

redactie@hallofryslan.nl